EXERCITII Clasa a VIII-a

1. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

2. Pluralul cuvântului hiat este

3. În propoziţia Mărul, para şi pruna sunt fructe, numărul de substantive este

4. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

5. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

6. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

7. Diminutivul cuvântului pătură este:

8. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

9. Diminutivul cuvântului pernă este

*Se acorda 10 puncte din oficiu