EXERCITII Clasa a VIII-a

1. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

2. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

3. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

4. Numărul de silabe al cuvântului soare este

5. În propoziţia Mărul, para şi pruna sunt fructe, numărul de substantive este

6. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

7. Diminutivul cuvântului pătură este:

8. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

9. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

*Se acorda 10 puncte din oficiu