EXERCITII Clasa a VIII-a

1. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

2. Diminutivul cuvântului pernă este

3. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

4. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

5. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

6. În propoziţia Pe părintele Trandafir să-l ţina Dumnezeu, numărul complementelor directe este

7. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

8. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

9. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

*Se acorda 10 puncte din oficiu