EXERCITII Clasa a VIII-a

1. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

2. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

3. Diminutivul cuvântului pernă este

4. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

5. În propoziţia Mărul, para şi pruna sunt fructe, numărul de substantive este

6. Diminutivul cuvântului pătură este:

7. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

8. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

9. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

*Se acorda 10 puncte din oficiu