EXERCITII Clasa a VIII-a

1. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

2. Diminutivul cuvântului pernă este

3. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

4. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

5. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

6. Numărul de silabe al cuvântului soare este

7. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

8. Diminutivul cuvântului pătură este:

9. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

*Se acorda 10 puncte din oficiu