EXERCITII Clasa a VIII-a

1. În propoziţia Pe părintele Trandafir să-l ţina Dumnezeu, numărul complementelor directe este

2. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

3. Numărul de silabe al cuvântului soare este

4. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

5. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

6. Diminutivul cuvântului pernă este

7. În propoziţia Mărul, para şi pruna sunt fructe, numărul de substantive este

8. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

9. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

*Se acorda 10 puncte din oficiu