EXERCITII Clasa a VIII-a

1. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

2. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

3. În propoziţia Pe părintele Trandafir să-l ţina Dumnezeu, numărul complementelor directe este

4. Numărul de silabe al cuvântului soare este

5. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

6. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

7. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

8. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

9. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

*Se acorda 10 puncte din oficiu