EXERCITII Clasa a VII-a

1. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

2. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

3. Diminutivul cuvântului pernă este

4. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

5. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

6. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

7. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

8. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

9. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

*Se acorda 10 puncte din oficiu