EXERCITII Clasa a VII-a

1. Diminutivul cuvântului pernă este

2. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

3. Diminutivul cuvântului pătură este:

4. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

5. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

6. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

7. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

8. Numărul de silabe al cuvântului soare este

9. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

*Se acorda 10 puncte din oficiu