EXERCITII Clasa a VII-a

1. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

2. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

3. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

4. În propoziţia Pe părintele Trandafir să-l ţina Dumnezeu, numărul complementelor directe este

5. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

6. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

7. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

8. Pluralul cuvântului hiat este

9. În propoziţia Mărul, para şi pruna sunt fructe, numărul de substantive este

*Se acorda 10 puncte din oficiu