EXERCITII Clasa a VII-a

1. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

2. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

3. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

4. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

5. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

6. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

7. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

8. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

9. Pluralul cuvântului hiat este

*Se acorda 10 puncte din oficiu