EXERCITII Clasa a VI-a

1. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

2. Pluralul cuvântului hiat este

3. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

4. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

5. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

6. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

7. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

8. Numărul de silabe al cuvântului soare este

9. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

*Se acorda 10 puncte din oficiu