EXERCITII Clasa a VI-a

1. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

2. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

3. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

4. Diminutivul cuvântului pernă este

5. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

6. În propoziţia Mărul, para şi pruna sunt fructe, numărul de substantive este

7. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

8. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

9. Numărul de silabe al cuvântului soare este

*Se acorda 10 puncte din oficiu