EXERCITII Clasa a VI-a

1. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

2. Diminutivul cuvântului pernă este

3. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

4. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

5. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

6. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

7. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

8. Diminutivul cuvântului pătură este:

9. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

*Se acorda 10 puncte din oficiu