EXERCITII Clasa a VI-a

1. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

2. Diminutivul cuvântului pernă este

3. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

4. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

5. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

6. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

7. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

8. Numărul de silabe al cuvântului soare este

9. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

*Se acorda 10 puncte din oficiu