EXERCITII Clasa a VI-a

1. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

2. Diminutivul cuvântului pătură este:

3. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

4. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

5. Pluralul cuvântului hiat este

6. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

7. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

8. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

9. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

*Se acorda 10 puncte din oficiu