EXERCITII Clasa a VI-a

1. Pluralul cuvântului hiat este

2. Diminutivul cuvântului pătură este:

3. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

4. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

5. Numărul de silabe al cuvântului soare este

6. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

7. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

8. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

9. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

*Se acorda 10 puncte din oficiu