EXERCITII Clasa a V-a

1. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

2. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

3. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

4. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

5. Numărul de silabe al cuvântului soare este

6. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

7. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

8. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

9. Diminutivul cuvântului pernă este

*Se acorda 10 puncte din oficiu