EXERCITII Clasa a V-a

1. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

2. Diminutivul cuvântului pătură este:

3. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

4. Pluralul cuvântului hiat este

5. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

6. Diminutivul cuvântului pernă este

7. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

8. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

9. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

*Se acorda 10 puncte din oficiu