EXERCITII Clasa a V-a

1. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

2. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

3. Diminutivul cuvântului pernă este

4. Pluralul cuvântului hiat este

5. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

6. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

7. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

8. Numărul de silabe al cuvântului soare este

9. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

*Se acorda 10 puncte din oficiu