EXERCITII Clasa a V-a

1. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

2. Numărul de silabe al cuvântului soare este

3. Diminutivul cuvântului pernă este

4. Pluralul cuvântului hiat este

5. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

6. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

7. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

8. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

9. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

*Se acorda 10 puncte din oficiu