EXERCITII Clasa a V-a

1. Numărul de silabe al cuvântului soare este

2. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

3. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

4. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

5. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

6. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

7. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

8. În propoziţia Mărul, para şi pruna sunt fructe, numărul de substantive este

9. Diminutivul cuvântului pernă este

*Se acorda 10 puncte din oficiu