EXERCITII Clasa a V-a

1. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

2. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

3. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

4. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

5. În propoziţia Mărul, para şi pruna sunt fructe, numărul de substantive este

6. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

7. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

8. Pluralul cuvântului hiat este

9. Diminutivul cuvântului pernă este

*Se acorda 10 puncte din oficiu