EXERCITII Clasa a V-a

1. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

2. Diminutivul cuvântului pătură este:

3. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

4. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

5. Diminutivul cuvântului pernă este

6. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

7. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

8. Numărul de silabe al cuvântului soare este

9. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

*Se acorda 10 puncte din oficiu