EXERCITII Clasa a V-a

1. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

2. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

3. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

4. Rima strofei
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o lună plină în fiecare baltă,
Si-n fiecare undă o piatră de rubin.

este

5. Cuvântul ce conţine diftongi din propoziţia Poate mănânc astăzi şi ma culc este

6. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

7. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

8. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

9. Diminutivul cuvântului pernă este

*Se acorda 10 puncte din oficiu