EXERCITII Clasa a V-a

1. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

2. În structura stelele strălucitoare ale cerului există un număr de atribute de

3. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

4. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

5. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

6. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

7. Numărul de substantive din propoziţia Eu scriu o carte despre revoluţia industrială este

8. În propoziţia Pe părintele Trandafir să-l ţina Dumnezeu, numărul complementelor directe este

9. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

*Se acorda 10 puncte din oficiu