EXERCITII Clasa a V-a

1. În structura bolta cerului, cuvântul cerului este atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul :

2. Diminutivul cuvântului pernă este

3. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

4. În propoziţia Marian scrie o carte, subiectul este:

5. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

6. Diminutivul cuvântului pătură este:

7. În propoziţia Pe părintele Trandafir să-l ţina Dumnezeu, numărul complementelor directe este

8. Figura de stil din versul Se auzea un foşnet lin este

9. Verbul din fraza El mănâncă cereale bune. este

*Se acorda 10 puncte din oficiu