EXERCITII Clasa a V-a

1. Diminutivul cuvântului pernă este

2. În cuvântul comunicare există un număr de consoane de

3. În propoziţia Pe părintele Trandafir să-l ţina Dumnezeu, numărul complementelor directe este

4. În propoziţia El scrie o carte, articolul este

5. Numărul de silabe al cuvântului viclenie este

6. Cuvântul albe din structura fumurile albe are valoarea morfologică de

7. În cuvântul diacritice, numărul de hiaturi este:

8. În cuvântul poartă, numărul de diftongi este:

9. Pluralul cuvântului hiat este

*Se acorda 10 puncte din oficiu